Συνεδρίαση 14η: 14 Μαρτίου 1925

Proceedings uoadl:55534 245 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 14η: 14 Μαρτίου 1925
Time Coverage:
19250314
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Κανονισμοί
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Μαθηματική Ανάλυση, έδρα
Επιμελητές
Σοφία Καλκανδή
Έλλη Κοκκολάτου
Μετεγγραφές
Ιωάννης Ζαγανιάρης, προφορική δοκιμασία

1


2