Συνεδρίαση 14η: 14 Μαρτίου 1925

Πρακτικά uoadl:55534 244 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 14η: 14 Μαρτίου 1925
Χρονική κάλυψη:
19250314
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Κανονισμοί
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Μαθηματική Ανάλυση, έδρα
Επιμελητές
Σοφία Καλκανδή
Έλλη Κοκκολάτου
Μετεγγραφές
Ιωάννης Ζαγανιάρης, προφορική δοκιμασία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2