Συνεδρίαση 19η: 30 Μαΐου 1925

Proceedings uoadl:55613 775 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 19η: 30 Μαΐου 1925
Time Coverage:
19250530
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Φοιτητικά
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Keywords:
Κοσμήτορας
Φυσική Χημεία, έδρα, κριτική επιτροπή
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθός
Εργαστήριο Φυσικής, επιμελητής
Γ. Βορεάδης
Γυμναστική
Αντώνιος Σταυρόπουλος
Παιδαγωγικό ενδεικτικό

1


2


3