Συνεδρίαση 19η: 30 Μαΐου 1925

Πρακτικά uoadl:55613 783 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 19η: 30 Μαΐου 1925
Χρονική κάλυψη:
19250530
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Φοιτητικά
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λέξεις-κλειδιά:
Κοσμήτορας
Φυσική Χημεία, έδρα, κριτική επιτροπή
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθός
Εργαστήριο Φυσικής, επιμελητής
Γ. Βορεάδης
Γυμναστική
Αντώνιος Σταυρόπουλος
Παιδαγωγικό ενδεικτικό
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3