Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1925-1928, τόμος 6

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:55588 3841 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1925-1928, τόμος 6
Χρονική κάλυψη:
1924-1925 (συνέχεια), 1925-1926, 1926-1927, 1927-1928
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση 16η: 11 Απριλίου 1925

Πρακτικά uoadl:55589
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση 17η: 8 Μαΐου 1925

Πρακτικά uoadl:55590
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση 18η: 24 Μαΐου 1925

Πρακτικά uoadl:55598
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση 19η: 30 Μαΐου 1925

Πρακτικά uoadl:55613
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση 20η: 12 Ιουνίου 1925

Πρακτικά uoadl:55629
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 6 Οκτωβρίου 1925

Πρακτικά uoadl:55646
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση 1η: 10 Οκτωβρίου 1925

Πρακτικά uoadl:55671
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση 2η: 31 Οκτωβρίου 1925

Πρακτικά uoadl:55674
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση 3η: 20 Νοεμβρίου 1925

Πρακτικά uoadl:55678
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 5 Δεκεμβρίου 1925

Πρακτικά uoadl:55683
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση 4η: 23 Δεκεμβρίου 1925

Πρακτικά uoadl:55686
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση 5η: 23 Ιανουαρίου 1926

Πρακτικά uoadl:55859
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση 6η (έκτακτη): 28 Ιανουαρίου 1926

Πρακτικά uoadl:55860
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση 7η: 6 Φεβρουαρίου 1926

Πρακτικά uoadl:55861
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση 8η: 6 Μαρτίου 1926

Πρακτικά uoadl:55862
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση 9η: 3 Απριλίου 1926

Πρακτικά uoadl:55863
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση 10η: 17 Απριλίου 1926

Πρακτικά uoadl:55864
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση 11η: 5 Ιουνίου 1926

Πρακτικά uoadl:55870
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση 12η: 8 Ιουνίου 1926

Πρακτικά uoadl:55871
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση 13η: 12 Ιουνίου 1926

Πρακτικά uoadl:55872
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο