Συνεδρίαση 6η (έκτακτη): 28 Ιανουαρίου 1926

Πρακτικά uoadl:55860 719 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 6η (έκτακτη): 28 Ιανουαρίου 1926
Χρονική κάλυψη:
19260128
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πανεπιστημιακές Σχολές, μετάθεση, Θεσσαλονίκη
Μόνιμη διεύθυνση:

1