Συνεδρίαση 6η (έκτακτη): 28 Ιανουαρίου 1926

Proceedings uoadl:55860 722 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 6η (έκτακτη): 28 Ιανουαρίου 1926
Time Coverage:
19260128
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Keywords:
Πανεπιστημιακές Σχολές, μετάθεση, Θεσσαλονίκη

1