Συνεδρίαση: 5 Δεκεμβρίου 1925

Πρακτικά uoadl:55683 642 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 5 Δεκεμβρίου 1925
Χρονική κάλυψη:
19251205
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Υποτροφίες, Αριστεία
Ονόματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Β. Μπραβάκος, θητεία, ανανέωση
Αλλοδαπά Πανεπιστήμια, διπλώματα, αναγνώριση
Εγγραφές
Μόνιμη διεύθυνση:

1