Συνεδρίαση 3η: 20 Νοεμβρίου 1925

Πρακτικά uoadl:55678 746 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 3η: 20 Νοεμβρίου 1925
Χρονική κάλυψη:
19251120
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Υποτροφίες, Αριστεία
Εθνική Βιβλιοθήκη
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Έκτακτοι καθηγητές, αποζημίωση
Αλλοδαπά Πανεπιστήμια
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, εφορεία, μέλος
Γεωπονική Σχολή
Εγγραφές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2