Συνεδρίαση 3η: 20 Νοεμβρίου 1925

Proceedings uoadl:55678 724 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 3η: 20 Νοεμβρίου 1925
Time Coverage:
19251120
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Υποτροφίες, Αριστεία
Εθνική Βιβλιοθήκη
Φοιτητικά
Keywords:
Έκτακτοι καθηγητές, αποζημίωση
Αλλοδαπά Πανεπιστήμια
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, εφορεία, μέλος
Γεωπονική Σχολή
Εγγραφές

1


2