Συνεδρίαση 5η: 23 Ιανουαρίου 1926

Πρακτικά uoadl:55859 779 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 5η: 23 Ιανουαρίου 1926
Χρονική κάλυψη:
19260123
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Αλυκών, μέλος
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθός
Γεωλογικό και Παλαιοντολογικό Μουσείο, παρασκευαστής
Παιδαγωγικό ενδεικτικό
Μιχαήλ Αγριανίτης
Αλλοδαπά εκπαιδευτήρια
Εγγραφές
Αρμένιος Κατσαΐτης
Γεώργιος Δεγιώργης
Γρηγόριος Τσαντέκωφ
Αυγή Γιαννέτσου
Ιωάννης Πεσειρίδης
Φαρμακευτικό Τμήμα, Μικροβιολογία
Εισιτήριες εξετάσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3