Συνεδρίαση 5η: 23 Ιανουαρίου 1926

Proceedings uoadl:55859 771 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 5η: 23 Ιανουαρίου 1926
Time Coverage:
19260123
Other subject categories:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Keywords:
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Αλυκών, μέλος
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθός
Γεωλογικό και Παλαιοντολογικό Μουσείο, παρασκευαστής
Παιδαγωγικό ενδεικτικό
Μιχαήλ Αγριανίτης
Αλλοδαπά εκπαιδευτήρια
Εγγραφές
Αρμένιος Κατσαΐτης
Γεώργιος Δεγιώργης
Γρηγόριος Τσαντέκωφ
Αυγή Γιαννέτσου
Ιωάννης Πεσειρίδης
Φαρμακευτικό Τμήμα, Μικροβιολογία
Εισιτήριες εξετάσεις

1


2


3