Συνεδρίαση 10η: 17 Απριλίου 1926

Πρακτικά uoadl:55864 674 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 10η: 17 Απριλίου 1926
Χρονική κάλυψη:
19260417
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Φοιτητικά
Πρόγραμμα Σπουδών
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Λέων Πίντος, προφορική δοκιμασία
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθοί
Στρατευθέντες φοιτητές, εξετάσεις
Θεόδωρος Παρασκευόπουλος
Φωκίων Λαζαρίδης
Νικόλαος Παπαντωνάκης
Φαρμακευτικό Τμήμα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3