Συνεδρίαση 1η: 10 Οκτωβρίου 1925

Πρακτικά uoadl:55671 840 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 1η: 10 Οκτωβρίου 1925
Χρονική κάλυψη:
19251010
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Οικονομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λέξεις-κλειδιά:
Έδρες, πλήρωση
Αλλοδαπά Πανεπιστήμια, υφηγητές
Αίθουσα, επίπλωση
Πτυχιακές εξετάσεις
Στρατευθέντες φοιτητές, τμηματικές εξετάσεις
Παιδαγωγική, διδασκαλία
Εγγραφές
Πολυτεχνείο, πτυχίο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3