Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1925-1928, τόμος 6

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:55588 3717 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής 1925-1928, τόμος 6
Χρονική κάλυψη:
1924-1925 (συνέχεια), 1925-1926, 1926-1927, 1927-1928
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

61. Συνεδρίαση: 1 Ιουνίου 1928

Πρακτικά uoadl:56490
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

62. Συνεδρίαση: 13 Ιουνίου 1928

Πρακτικά uoadl:56492
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

63. Συνεδρίαση: 15 Ιουνίου 1928

Πρακτικά uoadl:56493
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο