Συνεδρίαση 4η: 23 Δεκεμβρίου 1925

Proceedings uoadl:55686 756 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 4η: 23 Δεκεμβρίου 1925
Time Coverage:
19251223
Other subject categories:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Κανονισμοί
Keywords:
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Αλυκών, μέλος
Β. Τούντας, θητεία, ανανέωση
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθός
Λέων Πίντος, διδακτορική διατριβή
Τομαράς
Παιδαγωγικό ενδεικτικό
Αλλοδαπά εκπαιδευτήρια
Γεώργιος Δεγιώργης
Ακαδημαϊκό Οικοτροφείο
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθοί
Οργανισμός Πανεπιστημίου, μεταβολή
Φυσική Χημεία, έκτακτη έδρα, πλήρωση

1


2


3