Συνεδρίαση 2α: 20 Οκτωβρίου 1933

Proceedings uoadl:55692 681 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 2α: 20 Οκτωβρίου 1933
Time Coverage:
19331020
Other subject categories:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Αιτήσεις – Αναφορές
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Δ. Αιγινήτης
Ζέγγελης
Μαλτέζος
Εμμανουήλ
Σκούφος
Χονδρός
Σακελλαρίου
Τρικαληνός
Χατζιδάκης
Ζερβός
Β. Αιγινήτης
Αθανασιάδης
Διάταγμα 29/9/33, δύο τακτικές έδρες, καθορισμός είδους
Π. Αντωνόπουλος
Απόστολος Αργυρόπουλος
Γεώργιος Παναγόπουλος
Εμμανουήλ Μαρκάκης
Μανουήλ Τσερέπας
Καθηγητής Κ. Καραγκούνης
Έδρες, περιεχόμενο
Κ. Ασκητόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, δημόσια δοκιμασία

1


2


3


4


5