Συνεδρίαση 2α: 20 Οκτωβρίου 1933

Πρακτικά uoadl:55692 689 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 2α: 20 Οκτωβρίου 1933
Χρονική κάλυψη:
19331020
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Αιτήσεις – Αναφορές
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Δ. Αιγινήτης
Ζέγγελης
Μαλτέζος
Εμμανουήλ
Σκούφος
Χονδρός
Σακελλαρίου
Τρικαληνός
Χατζιδάκης
Ζερβός
Β. Αιγινήτης
Αθανασιάδης
Διάταγμα 29/9/33, δύο τακτικές έδρες, καθορισμός είδους
Π. Αντωνόπουλος
Απόστολος Αργυρόπουλος
Γεώργιος Παναγόπουλος
Εμμανουήλ Μαρκάκης
Μανουήλ Τσερέπας
Καθηγητής Κ. Καραγκούνης
Έδρες, περιεχόμενο
Κ. Ασκητόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, δημόσια δοκιμασία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5