Συνεδρίαση 6η: 17 Νοεμβρίου 1933

Proceedings uoadl:55697 770 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 6η: 17 Νοεμβρίου 1933
Time Coverage:
19331117
Other subject categories:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Αιτήσεις – Αναφορές
Οικονομικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Ξενοφών Λυδάκης
Καθηγητής Ι. Τρικκαληνός, πιστώσεις
Έκτακτος καθηγητής Σ. Γαλανός, προαγωγή
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθός
Ζωολογία, τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Μ. Στεφανίδης, έκτακτος καθηγητής, συζήτηση για προαγωγή

1


2