Συνεδρίαση 6η: 17 Νοεμβρίου 1933

Πρακτικά uoadl:55697 808 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 6η: 17 Νοεμβρίου 1933
Χρονική κάλυψη:
19331117
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Αιτήσεις – Αναφορές
Οικονομικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ξενοφών Λυδάκης
Καθηγητής Ι. Τρικκαληνός, πιστώσεις
Έκτακτος καθηγητής Σ. Γαλανός, προαγωγή
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθός
Ζωολογία, τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή
Μ. Στεφανίδης, έκτακτος καθηγητής, συζήτηση για προαγωγή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2