Συνεδρίαση: 2 Μαρτίου 1934

Proceedings uoadl:55702 632 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 2 Μαρτίου 1934
Time Coverage:
19340302
Other subject categories:
Πρόγραμμα Σπουδών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Κανονισμοί
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Πτυχιακές εξετάσεις, κανονισμός
Φαρμακευτική Σχολή, φοιτητές
Περικλής Αντωνόπουλος
Ακαδημία Αθηνών, βραβεία
Κληροδότημα Μανούση
Μετεωρολογία, έδρα
Σαντορίνης, διατριβή επί διδακτορία, έγκριση
Ζωολογία, πρόγραμμα διδασκαλίας, έγκριση
Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, βοηθός, ίδρυση θέσης
Πιστώσεις για πλήρωση εφτά εδρών
Παρίσι, Διεθνές Συνέδριο Γεωργικών Προϊόντων
Εισιτήριες εξετάσεις
Οργανισμός Πανεπιστημίου, τροποποίηση
Α. Κώνστας, διατριβή επί διδακτορία, δημόσια
The digital material of the item is not available.