Συνεδρίαση: 2 Μαρτίου 1934

Πρακτικά uoadl:55702 695 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 2 Μαρτίου 1934
Χρονική κάλυψη:
19340302
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πρόγραμμα Σπουδών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Κανονισμοί
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πτυχιακές εξετάσεις, κανονισμός
Φαρμακευτική Σχολή, φοιτητές
Περικλής Αντωνόπουλος
Ακαδημία Αθηνών, βραβεία
Κληροδότημα Μανούση
Μετεωρολογία, έδρα
Σαντορίνης, διατριβή επί διδακτορία, έγκριση
Ζωολογία, πρόγραμμα διδασκαλίας, έγκριση
Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, βοηθός, ίδρυση θέσης
Πιστώσεις για πλήρωση εφτά εδρών
Παρίσι, Διεθνές Συνέδριο Γεωργικών Προϊόντων
Εισιτήριες εξετάσεις
Οργανισμός Πανεπιστημίου, τροποποίηση
Α. Κώνστας, διατριβή επί διδακτορία, δημόσια
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.