Συνεδρίαση: 23 Μαρτίου 1934

Proceedings uoadl:55705 530 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 23 Μαρτίου 1934
Time Coverage:
19340323
Other subject categories:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Κανονισμοί
Φοιτητικά
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Κ. Ζέγγελης, Κοσμήτορας
Ι. Τρικκαληνός
Κ. Μαλτέζος
Δ. Χόνδρος
Γ. Αθανασιάδης
Ν. Σακελλαρίου
Μετεωρολογία, έδρα
Νομοσχέδιο, κωδικοποίηση νομοθεσίας για χημικούς
Οργανισμός Πανεπιστημίου, τροποποίηση
Σαντορίνης, υποψήφιος διδάκτορας
Δημήτριος Αιγινήτης, θάνατος
The digital material of the item is not available.