Συνεδρίαση: 23 Μαρτίου 1934

Πρακτικά uoadl:55705 607 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 23 Μαρτίου 1934
Χρονική κάλυψη:
19340323
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Κανονισμοί
Φοιτητικά
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Κ. Ζέγγελης, Κοσμήτορας
Ι. Τρικκαληνός
Κ. Μαλτέζος
Δ. Χόνδρος
Γ. Αθανασιάδης
Ν. Σακελλαρίου
Μετεωρολογία, έδρα
Νομοσχέδιο, κωδικοποίηση νομοθεσίας για χημικούς
Οργανισμός Πανεπιστημίου, τροποποίηση
Σαντορίνης, υποψήφιος διδάκτορας
Δημήτριος Αιγινήτης, θάνατος
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.