Συνεδρίαση: 20 Απριλίου 1934

Proceedings uoadl:55706 689 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 20 Απριλίου 1934
Time Coverage:
19340420
Other subject categories:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Υποτροφίες, Αριστεία
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Φοιτητικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Keywords:
Δ. Χόνδρος
Κ. Μαλτέζος
Κ. Ζέγγελης, Κοσμήτορας
Μετεωρολογία, έδρα
Επιστημονική Επετηρίδα
Καθηγητής κ. Μ. Στεφανίδης, αίτηση για πρόγραμμα
Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί, επιτροπή, μέλη
Υποτροφία Μανούση
Επιστημονικές εκδρομές
Αστρονομία, τακτική έδρα, προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών, Πράξη για τον θάνατο του Δ. Αιγινήτη
Αστεροσκοπείο, προσωρινός Διευθυντής, υπόμνημα προς Υπουργείο Παιδείας
Θεμ. Διαγγελίδης, πτυχιούχος Φυσικών, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθός
Καθηγητές Ν. Χατζηδάκης και Γ. Αθανασιάδης, διαμαρτυρία για καθηγητή Ι. Τρικκαληνό
Εργαστήριο Ανατομικής, επιμελητής
Εισιτήριες εξετάσεις
Πτυχιακές εξετάσεις
Νομοσχέδιο για χημικούς
The digital material of the item is not available.