Συνεδρίαση: 20 Απριλίου 1934

Πρακτικά uoadl:55706 725 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 20 Απριλίου 1934
Χρονική κάλυψη:
19340420
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Υποτροφίες, Αριστεία
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Φοιτητικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Δ. Χόνδρος
Κ. Μαλτέζος
Κ. Ζέγγελης, Κοσμήτορας
Μετεωρολογία, έδρα
Επιστημονική Επετηρίδα
Καθηγητής κ. Μ. Στεφανίδης, αίτηση για πρόγραμμα
Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί, επιτροπή, μέλη
Υποτροφία Μανούση
Επιστημονικές εκδρομές
Αστρονομία, τακτική έδρα, προκήρυξη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών, Πράξη για τον θάνατο του Δ. Αιγινήτη
Αστεροσκοπείο, προσωρινός Διευθυντής, υπόμνημα προς Υπουργείο Παιδείας
Θεμ. Διαγγελίδης, πτυχιούχος Φυσικών, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθός
Καθηγητές Ν. Χατζηδάκης και Γ. Αθανασιάδης, διαμαρτυρία για καθηγητή Ι. Τρικκαληνό
Εργαστήριο Ανατομικής, επιμελητής
Εισιτήριες εξετάσεις
Πτυχιακές εξετάσεις
Νομοσχέδιο για χημικούς
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.