Συνεδρίαση: 11 Μαΐου 1934

Proceedings uoadl:55707 639 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 11 Μαΐου 1934
Time Coverage:
19340511
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Έλλη Σ. Σωτηριάδου
Χριστόφορος Γ. Φωτεινός
Ιωάννης Σ. Πατσουρίδης
Γαλλική Ανωτάτη Ηλεκτρολόγων Σχολή
Θεμ. Δ. Διανελλίδης, διατριβή επί διδακτορία, έγκριση
Γ. Αθανασιάδης
Δ. Χόνδρος
Γ. Ματθαιόπουλος
Ν. Χατζηδάκης
Εισακτέοι φοιτητές, αριθμός
Κληροδότημα Ηρ. Βόλτου, διαγωνισμός
Κ. Μαλτέζος
Θ. Σκούφος
Θ. Σκούφος, παράταση ορίου ηλικίας και πράξη αποχώρησης
Β. Αιγινήτης
Κ. Ζέγγελης, Κοσμήτορας
The digital material of the item is not available.