Συνεδρίαση: 11 Μαΐου 1934

Πρακτικά uoadl:55707 664 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 11 Μαΐου 1934
Χρονική κάλυψη:
19340511
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Διαγωνισμοί – Βραβεία
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Έλλη Σ. Σωτηριάδου
Χριστόφορος Γ. Φωτεινός
Ιωάννης Σ. Πατσουρίδης
Γαλλική Ανωτάτη Ηλεκτρολόγων Σχολή
Θεμ. Δ. Διανελλίδης, διατριβή επί διδακτορία, έγκριση
Γ. Αθανασιάδης
Δ. Χόνδρος
Γ. Ματθαιόπουλος
Ν. Χατζηδάκης
Εισακτέοι φοιτητές, αριθμός
Κληροδότημα Ηρ. Βόλτου, διαγωνισμός
Κ. Μαλτέζος
Θ. Σκούφος
Θ. Σκούφος, παράταση ορίου ηλικίας και πράξη αποχώρησης
Β. Αιγινήτης
Κ. Ζέγγελης, Κοσμήτορας
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.