Συνεδρίαση: 1 Ιουνίου 1934

Proceedings uoadl:55710 697 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 1 Ιουνίου 1934
Time Coverage:
19340601
Other subject categories:
Πρόγραμμα Σπουδών
Αρχαιρεσίες
Διδακτικό Προσωπικό
Υποτροφίες, Αριστεία
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Άλγεβρα, μάθημα
Ιωάννης Πολίτης, Κοσμήτορας, εκλογή
Γ. Καραγκούνης
Γ. Ματθαιόπουλος
Δ. Χόνδρος
Κληροδότημα Βόλτου, υποτροφία
Διανελίδης, υποψήφιος διδάκτορας
The digital material of the item is not available.