Συνεδρίαση: 1 Ιουνίου 1934

Πρακτικά uoadl:55710 731 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 1 Ιουνίου 1934
Χρονική κάλυψη:
19340601
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Πρόγραμμα Σπουδών
Αρχαιρεσίες
Διδακτικό Προσωπικό
Υποτροφίες, Αριστεία
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Άλγεβρα, μάθημα
Ιωάννης Πολίτης, Κοσμήτορας, εκλογή
Γ. Καραγκούνης
Γ. Ματθαιόπουλος
Δ. Χόνδρος
Κληροδότημα Βόλτου, υποτροφία
Διανελίδης, υποψήφιος διδάκτορας
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.