Συνεδρίαση 7η: 6 Φεβρουαρίου 1926

Proceedings uoadl:55861 744 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 7η: 6 Φεβρουαρίου 1926
Time Coverage:
19260206
Other subject categories:
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Σχολές, μετάθεση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρία
Μαρία Μαρκέτου, βοηθός
Παιδαγωγικό ενδεικτικό, εξετάσεις
Λέων Πίντος, διδακτορική διατριβή, εισήγηση
Αλλοδαπά Πανεπιστήμια, διπλώματα, αναγνώριση
Ιωάννης Ξύδης, απαλλαγή
Εγγραφές
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνείο
Αλέξανδρος Αλεξανδρής
Αλέξανδρος Τσουκαλατάκης
Λεωνίδας Βαφειάδης
Αρμένιος Κατσαΐτης
Εισιτήριες εξετάσεις
Ανδρονίκη Ιωαννίδου
Ασκήσεις

1


2


3


4


5