Συνεδρίαση 7η: 6 Φεβρουαρίου 1926

Πρακτικά uoadl:55861 722 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 7η: 6 Φεβρουαρίου 1926
Χρονική κάλυψη:
19260206
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολές, μετάθεση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρία
Μαρία Μαρκέτου, βοηθός
Παιδαγωγικό ενδεικτικό, εξετάσεις
Λέων Πίντος, διδακτορική διατριβή, εισήγηση
Αλλοδαπά Πανεπιστήμια, διπλώματα, αναγνώριση
Ιωάννης Ξύδης, απαλλαγή
Εγγραφές
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνείο
Αλέξανδρος Αλεξανδρής
Αλέξανδρος Τσουκαλατάκης
Λεωνίδας Βαφειάδης
Αρμένιος Κατσαΐτης
Εισιτήριες εξετάσεις
Ανδρονίκη Ιωαννίδου
Ασκήσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5