Συνεδρίαση 8η: 6 Μαρτίου 1926

Proceedings uoadl:55862 828 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 8η: 6 Μαρτίου 1926
Time Coverage:
19260306
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Υποτροφίες, Αριστεία
Διοικητικά
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Keywords:
Δημήτριος Αιγινήτης, Υπουργός Παιδείας
Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, μέλη, εκλογή
Επιμελητές, βοηθοί, θητεία
Μάξιμος Μητσόπουλος, υποτροφία
Φαρμακευτικό Τμήμα, Ιατρική Σχολή, Φαρμακολογία
Φαρμακευτικό Χημείο, ασκήσεις
Παναγιώτης Τσαντίλης, υποτροφία
Στρατευθέντες φοιτητές, Προβολική Γεωμετρία
Αικατερίνη Τσικίτα
Εγγραφές
Αννίτσα Σερούμπου Κυβέλου
Αλέξανδρος Τσουκαλατάκης
Γεώργιος Γκίζης
Κωνσταντίνος Αθανασιάδης
Εισιτήριες εξετάσεις

1


2


3


4


5


6