Συνεδρίαση 8η: 6 Μαρτίου 1926

Πρακτικά uoadl:55862 846 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 8η: 6 Μαρτίου 1926
Χρονική κάλυψη:
19260306
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Υποτροφίες, Αριστεία
Διοικητικά
Φοιτητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Αιγινήτης, Υπουργός Παιδείας
Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, μέλη, εκλογή
Επιμελητές, βοηθοί, θητεία
Μάξιμος Μητσόπουλος, υποτροφία
Φαρμακευτικό Τμήμα, Ιατρική Σχολή, Φαρμακολογία
Φαρμακευτικό Χημείο, ασκήσεις
Παναγιώτης Τσαντίλης, υποτροφία
Στρατευθέντες φοιτητές, Προβολική Γεωμετρία
Αικατερίνη Τσικίτα
Εγγραφές
Αννίτσα Σερούμπου Κυβέλου
Αλέξανδρος Τσουκαλατάκης
Γεώργιος Γκίζης
Κωνσταντίνος Αθανασιάδης
Εισιτήριες εξετάσεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6