Συνεδρίαση 11η: 5 Ιουνίου 1926

Proceedings uoadl:55870 645 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 11η: 5 Ιουνίου 1926
Time Coverage:
19260605
Other subject categories:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Κανονισμοί
Πρόγραμμα Σπουδών
Δικαστικά – Νομικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Αιτήσεις – Αναφορές
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Keywords:
Νομοθετικά Διατάγματα
Νομικός Σύμβουλος, γνωμοδότηση
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθοί
Εμμανουήλ Εμμανουήλ, απολυτήριο Γυμνασίου
Νικόλαος Σταμάτης
Σταμάτης Σταυριανός
Φωκίων Λαζαρίδης
Φυσικό Τμήμα

1