Συνεδρίαση 11η: 5 Ιουνίου 1926

Πρακτικά uoadl:55870 539 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 11η: 5 Ιουνίου 1926
Χρονική κάλυψη:
19260605
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Κανονισμοί
Πρόγραμμα Σπουδών
Δικαστικά – Νομικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Αιτήσεις – Αναφορές
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Νομοθετικά Διατάγματα
Νομικός Σύμβουλος, γνωμοδότηση
Μαθηματικό Σπουδαστήριο, βοηθοί
Εμμανουήλ Εμμανουήλ, απολυτήριο Γυμνασίου
Νικόλαος Σταμάτης
Σταμάτης Σταυριανός
Φωκίων Λαζαρίδης
Φυσικό Τμήμα
Μόνιμη διεύθυνση:

1