Συνεδρίαση: 14 Μαΐου 1937

Proceedings uoadl:55901 570 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 14 Μαΐου 1937
Time Coverage:
19370514
Other subject categories:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Τελετές
Πρόγραμμα Σπουδών
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Δεύτερο Διαβαλκανικό Συνέδριο Μαθηματικών στο Βουκουρέστι
Ι. Παπασταματίου, αίτηση για υφηγεσία στο μάθημα Ορυκτολογία και Πετρολογία
Γ. Μαρίνος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Ιω. Κατσικόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Μ. Ζεγόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Άγγελος Γαλανόπουλος, διατριβή επί διδακτορία
Διον. Μάνεσης, διατριβή
Φυσική Χημεία, έδρα, καθηγητής Γ. Καραγκούνης, εκλογή
The digital material of the item is not available.