Συνεδρίαση: 14 Μαΐου 1937

Πρακτικά uoadl:55901 579 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 14 Μαΐου 1937
Χρονική κάλυψη:
19370514
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Τελετές
Πρόγραμμα Σπουδών
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Δεύτερο Διαβαλκανικό Συνέδριο Μαθηματικών στο Βουκουρέστι
Ι. Παπασταματίου, αίτηση για υφηγεσία στο μάθημα Ορυκτολογία και Πετρολογία
Γ. Μαρίνος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Ιω. Κατσικόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Μ. Ζεγόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Άγγελος Γαλανόπουλος, διατριβή επί διδακτορία
Διον. Μάνεσης, διατριβή
Φυσική Χημεία, έδρα, καθηγητής Γ. Καραγκούνης, εκλογή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.