Συνεδρίαση 12η: 1 Απριλίου 1938

Proceedings uoadl:55916 528 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 12η: 1 Απριλίου 1938
Time Coverage:
19380401
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Ονόματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Βασίλ. Κριμπάς και Κ. Ρενιέρης, διδάκτορες, αναγόρευση
Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου, Πηνελόπη Τοπάλη, δίπλωμα στη Φαρμακευτική,
Ευάγγελος Μπόμπος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Γ. Βορεάδης, υφηγεσία
Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, αύξηση προσωπικού
Δημήτριος Κισκύρας, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Δεσποινίδα Α. Τσεβά, διατριβή επί διδακτορία, έγκριση
Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, βοηθός Αικατερίνη Στάθη, προαγωγή
The digital material of the item is not available.