Συνεδρίαση 12η: 1 Απριλίου 1938

Πρακτικά uoadl:55916 536 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 12η: 1 Απριλίου 1938
Χρονική κάλυψη:
19380401
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Ονόματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Βασίλ. Κριμπάς και Κ. Ρενιέρης, διδάκτορες, αναγόρευση
Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου, Πηνελόπη Τοπάλη, δίπλωμα στη Φαρμακευτική,
Ευάγγελος Μπόμπος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Γ. Βορεάδης, υφηγεσία
Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, αύξηση προσωπικού
Δημήτριος Κισκύρας, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Δεσποινίδα Α. Τσεβά, διατριβή επί διδακτορία, έγκριση
Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, βοηθός Αικατερίνη Στάθη, προαγωγή
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.