Συνεδρίαση 13η: 8 Απριλίου 1938

Proceedings uoadl:55917 496 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 13η: 8 Απριλίου 1938
Time Coverage:
19380408
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Ονόματα
Δικαστικά – Νομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Γ. Καραγκούνης, υπόμνημα
Κ. Ρενιέρης, υφηγεσία
Επιστολή προς καθηγητή Πανεπιστημίου Μονάχου κ. Schrab
Ι. Παπασταματίου, εκπαιδευτική άδεια, μη χορήγηση
Διδάκτορας Φυσικής Πέτρος Κοκκόρος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία
Δημ. Δάλμας, υφηγεσία
Υποψήφιος υφηγητής Βορεάδης, δοκιμασία, αποτέλεσμα
Νομικός Σύμβουλος, γνώμη για δοκιμασία υποψήφιων υφηγητών
The digital material of the item is not available.