Συνεδρίαση 13η: 8 Απριλίου 1938

Πρακτικά uoadl:55917 534 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 13η: 8 Απριλίου 1938
Χρονική κάλυψη:
19380408
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Ονόματα
Δικαστικά – Νομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Γ. Καραγκούνης, υπόμνημα
Κ. Ρενιέρης, υφηγεσία
Επιστολή προς καθηγητή Πανεπιστημίου Μονάχου κ. Schrab
Ι. Παπασταματίου, εκπαιδευτική άδεια, μη χορήγηση
Διδάκτορας Φυσικής Πέτρος Κοκκόρος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία
Δημ. Δάλμας, υφηγεσία
Υποψήφιος υφηγητής Βορεάδης, δοκιμασία, αποτέλεσμα
Νομικός Σύμβουλος, γνώμη για δοκιμασία υποψήφιων υφηγητών
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.