Συνεδρίαση 14η: 15 Απριλίου 1938

Proceedings uoadl:55918 577 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 14η: 15 Απριλίου 1938
Time Coverage:
19380415
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Οικονομικά
Φοιτητικά
Ονόματα
Keywords:
Δ. Δάλμας, υφηγεσία
Δεσποινίδα Α. Τσεβά, διατριβή επί διδακτορία, έγκριση
Πιστώσεις για φοιτητικές εκδρομές
Καραγκούνης, υπόμνημα
Ευάγγελος Μπόμπος, διατριβή επί διδακτορία, έγκριση
The digital material of the item is not available.