Συνεδρίαση 14η: 15 Απριλίου 1938

Πρακτικά uoadl:55918 613 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 14η: 15 Απριλίου 1938
Χρονική κάλυψη:
19380415
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Οικονομικά
Φοιτητικά
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Δ. Δάλμας, υφηγεσία
Δεσποινίδα Α. Τσεβά, διατριβή επί διδακτορία, έγκριση
Πιστώσεις για φοιτητικές εκδρομές
Καραγκούνης, υπόμνημα
Ευάγγελος Μπόμπος, διατριβή επί διδακτορία, έγκριση
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.