Συνεδρίαση 15η: 6 Μαΐου 1938

Proceedings uoadl:55919 612 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 15η: 6 Μαΐου 1938
Time Coverage:
19380506
Other subject categories:
Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Καραγκούνης, υπόμνημα για αύξηση ετών φοίτησης στο Χημικό Τμήμα
Εργαστήριο Γεωολογίας και Παλαιοντολογίας, κλητήρας, ίδρυση θέσης
Πέτρος Κοκκόρος, υφηγεσία
Διεθνής Αστρονομική Ένωση, έκτη διάσκεψη στη Στοκχόλμη
Γεώργ. Αρώνης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, υπηρέτρια, ίδρυση θέσης
Μ. Μητσόπουλος, υφηγεσία
Δημήτριος Κισκύρας, διατριβή επί διδακτορία
Ηλίας Αναστασιάδης, υφηγεσία
Δ. Δάλμας, υφηγεσία
The digital material of the item is not available.