Συνεδρίαση 15η: 6 Μαΐου 1938

Πρακτικά uoadl:55919 611 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 15η: 6 Μαΐου 1938
Χρονική κάλυψη:
19380506
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Καραγκούνης, υπόμνημα για αύξηση ετών φοίτησης στο Χημικό Τμήμα
Εργαστήριο Γεωολογίας και Παλαιοντολογίας, κλητήρας, ίδρυση θέσης
Πέτρος Κοκκόρος, υφηγεσία
Διεθνής Αστρονομική Ένωση, έκτη διάσκεψη στη Στοκχόλμη
Γεώργ. Αρώνης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, υπηρέτρια, ίδρυση θέσης
Μ. Μητσόπουλος, υφηγεσία
Δημήτριος Κισκύρας, διατριβή επί διδακτορία
Ηλίας Αναστασιάδης, υφηγεσία
Δ. Δάλμας, υφηγεσία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.