Συνεδρίαση 2η: 20 Οκτωβρίου 1939

Proceedings uoadl:55958 649 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 2η: 20 Οκτωβρίου 1939
Time Coverage:
19391020
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Keywords:
Γεώργιος Ν. Μελαχροινός
Κ. Πεζόπουλος, διδακτορική διατριβή
Δημήτριος Χόνδρος, καθηγητής, υπόμνημα
Θρασύβουλος Βλησίδης, Ηλίας Μαριολόπουλος, καθηγητές, εργαστήρια, εγκατάσταση
Δ. Κωτσάκης, επιμελητής, διορισμός, πρόταση
The digital material of the item is not available.