Συνεδρίαση 2η: 20 Οκτωβρίου 1939

Πρακτικά uoadl:55958 626 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 2η: 20 Οκτωβρίου 1939
Χρονική κάλυψη:
19391020
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ν. Μελαχροινός
Κ. Πεζόπουλος, διδακτορική διατριβή
Δημήτριος Χόνδρος, καθηγητής, υπόμνημα
Θρασύβουλος Βλησίδης, Ηλίας Μαριολόπουλος, καθηγητές, εργαστήρια, εγκατάσταση
Δ. Κωτσάκης, επιμελητής, διορισμός, πρόταση
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.