Συνεδρίαση 6η: 14 Δεκεμβρίου 1939

Proceedings uoadl:55962 715 Read counter

Title:
Συνεδρίαση 6η: 14 Δεκεμβρίου 1939
Time Coverage:
19391214
Other subject categories:
Οικονομικά
Υποτροφίες, Αριστεία
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Δικαστικά – Νομικά
Πρόγραμμα Σπουδών
Αιτήσεις – Αναφορές
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Keywords:
Αλεξ. Γαβαλάς
Ακροατές, δίδακτρα
Κ. Πεζόπουλος, Αλεξ. Στεφανίδης, διδακτορική διατριβή, ορκωμοσία
Πάγκαλος, κληροδότημα
Επιλαχόντες, εγγραφή
Κοσμήτορας, καθήκοντα
Δημήτριος Χόνδρος, καθηγητής, υποχρεωτικά μαθήματα, υπόμνημα
Αγγελίδου, Π. Γ. Σιαπκαράς, Ι. Κατράκης, διδακτορική διατριβή
The digital material of the item is not available.