Συνεδρίαση: 31 Μαΐου 1940

Proceedings uoadl:55973 635 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 31 Μαΐου 1940
Time Coverage:
19400531
Other subject categories:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Αρχαιρεσίες
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Διδάκτορες, αναγόρευση
Κοσμήτορας, εκλογή
Αναστάσιος Γεωργιάδης, υφηγεσία
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, βοηθός, θέση, ίδρυση
Χρ. Φούφας, Ι. Κορωναίος, Χ. Χατζησαράντης ή Χατζησαράντος, Κ. Παναγόπουλος, Δ. Μάγειρος, διδακτορική διατριβή
Γεώργιος Α. Κυριαζής
Δομένικος ή Δημ. Βετούρης
Θάλεια Γρηγοριάδου
The digital material of the item is not available.